Visar goda exempel som är knutna till Region Kronoberg.