Om Region Kronoberg
Vårt uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Kronoberg.
Genom engagemang, kunskap och att se hela människan vill vi utveckla och förbättra för våra kronobergare. När någon behöver oss vill vi finnas där.
Vi vill ta vara på idéer, på nya tankar och på allas vilja till utveckling och innovation. Genom att samarbeta och främja kunskapsutbyten tror vi att vi når så mycket längre.
Välkommen att ta del av våra Goda exempel!