Barnsjukvård i hemmet

Barn som är allvarligt sjuka i t.ex. cancer får en stor del av sin behandling på sjukhus. Efter att några familjer i Växjö framfört önskemål om att få en viss del av vården i hemmet har man provat ett sådant arbetssätt vid Växjös barn- och ungdomsklinik. I första hand kan man ta prover och ge stöd i hemmet, men också vissa behandlingar, exempelvis antibiotika. För vård av barn i livets slutskede finns det stora fördelar för barnet om vården kan ske i hemmet så mycket som möjligt. Barnet känner sig mer normalt om det får stanna med sina syskon, leka med sina leksaker och sova i sin egen säng. Föräldrarna kan också fokusera på familjen istället för att lägga tid och resurser på resor och barnvakter. 

Ansvarig Kontaktperson

Även delaktig i
Barndiabetes